A N U N Ţ !

Instituția Publică  Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi” anunţă admiterea elevilor în clasa a X-a la următoarele profiluri:

  • Real                                                             30 locuri                                
  • Umanist                                                      30 locuri   
  • Arte                                                             30 locuri

Concursul de admitere se va desfășura în 2 etape:

 

I etapă  (11-29.07.2022)

11.07.2022-29.07.2022- depunerea actelor pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul liceal pe platforma www.eșcoala.chisinau ;

25-26.07.2022-concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listelor finale a elevilor admiși în baza mediilor de concurs);

27.07.2022- anunțarea rezultatelor concursului de admitere;

28-29.07.2022-prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS;

 

II etapă  (08-16.08.2022)

08-10.08.2022- depunerea actelor pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul liceal pe platforma www.eșcoala.chisinau ;

11.08.2022-concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listelor finale a elevilor admiși în baza mediilor de concurs);

12.08.2022- anunțarea rezultatelor concursului de admitere;

15-16.08.2022-prezentarea raportului final  privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS;

 

Pentru participare la concursul de admitere este necesar să depuneți cererea online pe platforma www.eșcoala.chisinau  cu anexarea următoarelor acte:

  • Certificatul de studii gimnaziale;
  • Copia buletinului de identitate a abiturientului;
  • Copia buletinului de identitate a unuia din părinţi.

                                                                                                      

                                                             Vă aşteptăm cu drag!