Tema de cercetare a Comisiei Metodice:  ,,Formarea și dezvoltarea competenţelor specifice ce vizează preformanțele elevilor din vizorul analitic al cadrului motivațional/stimulator din perspectiva şcolii prietenoase copilului.''

Obiective:

  • Valorificarea potențialul  în domeniul educaţiei şi învăţământului artistic de profil prin organizarea  și desfășurarea concursurilor.
  • Stimularea concurenței ca și procedeu deschis de perfecționare a abilităților în scopul valorificării și creării condițiilor benefice de promovare a proceselor cultural- artistice.
  • Asigurarea cadrului strategic pentru cooperare în educație și perfecționare, care ar accentua clar importanța competențelor  interpretative/scenice, incluzând conștientizarea culturală  și creativitatea.
  • Consolidarea forțelor în jurul acestor tipuri de activități ce ar permite creșterea motivației , sporirea interesului dar și asigurarea randamentului calității  în studierea disciplinelor de profil.

 

În cadrul Comisiei Metodice activează:

Nr/ord

Numele, prenumele        cadrului didactic

Disciplina predată   

Gradul didactic  

Titlul

1  

Băluță Aurel

solfegiu/pian

-

-

2

Guțu-Gîscă Ada

educație muzicală/ istoria muzuzicii

-

-

3

Dănilă Iolanta

pian

superior

Doctor în studiul artelor

4

Bogdanova Nadejda

pian/corepetitor

II

-

5

Pruteanu Ala

solfegiu/pian

II

-

6

Munteanu Lucia

ansamblu coral/educație muzicală/pian

II

-

7

Antofica Irina

pian

II

-

8

Ceausova Aliona

pian/corepetitor

II

-

9

Prisacaru Arcadie

acordeon

II

-

10

Ciolan Olga

pian

-

-

11

Romașco Victoria

corepetitor

-

-

12 

Gîrneț Vitalina

vioară/pian

-

-

13

Dașco Daniela

ansamblu coral /vioară

-

-

14

Scutaru Victor

vioară

-

-

15

Gribincea Ala

vioară

II

-

16

Goncearuc Mariana

director adjunct/pian

I

-

17

Pop Bogdan

ansamblu coral /canto

-

-

18

Tocari Gabriela

canto

-

-

19

Chicu Adrian

corepetitor

-

-

20

Comanici Victoria

corepetitor

I

-

21

Topolnitchi Naira

corepetitor

-

-

22

Mîrzac Elena

ansamblu coral /canto

I

-

23

Melnic Tamara

corepetitor/pian

superior

Conferențiar universitar, doctor în studiul artelor

24

Manita Angela

vioară

II

-

25

Vizitiu Dan

țambal

superior

Om emerit

26

Antohi Vasile

fluier

superior

-

27

Țarină O.

fluier/trompetă

-

-

28

Clăciun A.

nai

-

-