Statutul

Asociaţia  Obștească a Рărinților  Еlevilor IPLTPA ''Mihail Berezovschi'' este creată şi îşi desfășoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17.05.1996.

Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică, colaborează cu instituţiile de învăţământ în baza acordurilor de parteneriat cu respectarea Codului Educaţiei, Codului de etică al cadrului didactic şi al altor acte normativ-juridice din domeniul educaţiei.

Asociația îşi desfășoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice, este accesibilă pentru toţi solicitanţii. Tuturor persoanelor fizice şi juridice li se garantează accesul liber la raportul de activitate al Asociaţiei.