Consiliul de etică

Consiliul de etică al Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte ”Mihail Berezovschi” a fost constituit prin Ordinul  nr.

Misiunea Consiliului de Etică este de a coordona și monitoriza aplicarea uniformă a normelor de conduită morală și profesională în activitatea instituției de învățământ  de către cadrele didactice, cadrele de conducere și cadrele nondidactice.

Context legislativ:

  • Codul educației, nr. 152 din 17.07.2014, art. 135, alin. 6 – 8;
  • Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 861 din 07.09.2015;
  • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Membrii Consiliului de etică al Instituţiei Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte ”Mihail Berezovschi”:

Președinte:  Guțu Ecaterina, director adjunct

Secretar:   Stași Olga,  învățător la clasele primare

Membrii:    Caraman Mariana, președintele Organizației Sindicale

                   Ganea Victoria, învățător la clasele primare

                   Secrieru Tatiana, mebru al Asociației părinților a IPLTPA ”M.Berezovschi”

Obiectivul general:

Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală şi profesională în activitatea cadrelor didactice și nondidactice din Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte ”Mihail Berezovschi”.

Codul de etică al cadrului didactic are drept scop: stabilirea unor standarde și reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățământul general și profesional tehnic; creșterea prestigiului și consolidarea autorității cadrelor de conducere, cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare. 


Codul de etică al cadrului didactic: 
Implementarea Codului de etică al cadrului didactic zece_pasi-cod_de_etica_0