COMISIA METODICĂ INFORMATICĂ, BIOLOGIE ȘI CHIMIE""Disciplina Informatică, are un rol important în formarea personalității elevilor, în achiziționarea și dezvoltarea atât a competențelor digitale propriu-zise, cât și a competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru integrarea într-o societate bazată pe cunoaștere.


""Disciplina Biologie  este orientată spre a asigura formarea integră şi progresivă a personalităţii elevului prin motivarea acestuia pentru explorarea lumii vii, prin formarea abilităţilor sociale de relaţionare, prin tendinţa de a achiziţiona valori specifice domeniului: responsabilitate pentru propria stare de sănătate şi a celor din jur, angajare în activităţi de protecţie a mediului, aspecte ce implică elevul întru-un proces de sustenabilitate ecologică la diverse niveluri ale lumii vii.


""Disciplina Chimie este o ştiinţă fundamentală a naturii și are un rol important în formarea la elevi a competenţelor necesare pentru explicarea lumii înconjurătoare, identificarea și rezolvarea problemelor, deducerea concluziilor bazate pe experiment, înţelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană.