Activitati

Dragi absolvenţi!

            Este nostalgic pentru voi ultimul clopoţel. El vă inundă sufletul de bucurie, de speranţe, de mândrie pentru şcoala voastră şi profesorii care v-au îndrumat. Examenele care vă aşteaptă cer de la voi insistenţă şi seriozitate. Oricât de anevoioase ar fi cărările destinului să fiţi receptivi la îndemnul sufletului de a reveni acasă, la baştină, pentru a o face înfloritoare.

 

Stimaţi actanţi ai procesului educaţional!

            Aducem mulţumiri profunde pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar ce-şi încheie cursul.

            Perioada estivală care demarează s-o parcurgem cu mult folos pentru a ne întrema forţele şi a ne pregăti atât fizic cât şi moral întru asaltarea unui nou început.

            Să conştientizăm că numai prin dragostea de carte putem cunoaşte dragostea de neam, dragostea de ţară, precum şi adevărul despre cine suntem, de unde venim şi încotro mergem.  Forţa noastră este în noi înşine. Cartea ne poate ajuta să găsim această forţă şi să ştim s-o punem în aplicare pentru a construi viitorul nostru european.