Cel mai frumos omagiu adus unui poet este cunoașterea creației sale.
La 14.02.24, poezia lui Grigore Vieru, simplă și limpede ca lacrima, de o înaltă inventivitate artistică, a unit elevii claselor liceale prin cuvânt, prin bunătate și prin dragostea de tot ce avem mai sfânt la Recitalul muzical-poetic cu genericul "Femeia între profan și sacru în creația lui Grigore Vieru".
Participanți - elevi din clasele a VIII -a "M", a IX -a "D","M", a X-a "A", "B","E", a XI -a "A", a XII-a "B", "C".
Coordonatori - Surdu Nelea, Chirilov Aurelia, profesoare de limba și literatura română