A N U N Ț !

În conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal aprobată prin ordinal MECC al RM 454 din 07.07.2017, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, ordinal MEC nr.667 din 12.06.2023 ”Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2023”,  a ordinului DGETS nr.01/1-7/744 din 27.06.2023 ”Cu privire la admitrea în învățământul liceal, sesiunea 2023” se anunță concursul de admitere în învățământul liceal în  două etape:

ETAPA I

10-21 iulie 2023 – depunerea actelor pentru înscrierea  la concurs pe platforma   

www.escoala.chisinau;

24-25 iulie 2023 – procesarea dosarelor de concurs (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea listei finale a elevilor admişi în clasa a X-a de liceu în baza mediei de concurs);

24-25 iulie 2023 - desfășurarea probelor de aptitudini pentru profilul arte;

26 iulie 2023 – anunţarea rezultatelor concursului de admiteere;

27-28 iulie 2023 – prezentarea raportului privind  rezultatele sesiunii de admite în liceu în adresa DGETS.

ETAPA II

07-09 august 2023 – depunerea actelor pentru înscrierea  la concurs pe platforma  

www.escoala.chisinau;

10 august 2023 – procesarea dosarelor de concurs (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea listei finale a elevilor admişi în clasa a X-a de liceu în baza mediei de concurs);

10 august 2023 - desfășurarea probelor de aptitudini pentru profilul arte;

11 august 2023 – anunţarea rezultatelor concursului de admiteere;

14-15 august 2023 – prezentarea raportului privind  rezultatele sesiunii de admite în liceu în adresa DGETS.

 

        În contextul celor expuse mai sus IPLTPA„Mihail Berezovschi” anunţă admiterea elevilor în învățământul liceal (cl. a  X-a) la următoarele profiluri: Real– 30 locuri, Umanist- 30 locuri și Arte- 30 locuri.

Pentru înscrierea  la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:

Cererea pe numele directorului liceului;

Certificatul de studii gimnaziale în original și copie;

Copia buletinului de identitate a abiturientului;

Copia buletinului de identitate a unuia din părinţi;

Certificatul medical 027-E;

6 foto 3×4 color

Mapă transparentă (folie)

Vă aşteptăm cu drag!