Motto: „Dumitru Matcovschi – scriitor și Om al Cetății”

    Fiindcă niciun râu nu poate marea să ocolească, fiindcă zilnic viaţa noastră în viaţa de dincolo se revarsă, Omul Dumitru Matcovschi s-a retras dintre noi. Această dispariţie e răzbunată, însă, de viabila operă literară a Domniei sale -  Poetul,  care promite să rămână veşnică şi nemuritoare.

     Rămâne doar cuvântul ca stropul de soare care ne mângâie blând sufletul.

   Simbol de demnitate şi de rezistenţă, Dumitru Matcovschi a lăsat moştenire opera, o lecţie de demnitate, de dragoste necondiţionată faţă de ţară, limbă, popor, mamă, femeie – poezii declamate cu dăruire sufletească de către elevii claselor a VI-a „A”, a VI-a „C”, a VI-a „E”, a XII-a „A”, a XII-a „C”, îndrumați de către profesoarele  de limbă și literatură română Sandu Angela și Cheibaș Rodica. Împreună, prin vers și cântec, au reușit să atingă cele mai sensibile strune ale sufletului.

   Părinți, profesori și elevi ai IP LTPA „Mihail Berezovschi” au apreciat talentul, efortul și măiestria tuturor celor antrenați în organizarea spectacolului.

  Bravo elevilor, mult succes profesorilor în promovarea dragostei pentru versul Marelui Poet al Basarabiei – Dumitru Matcovschi!