Este deja o tradiție ca pe 21 noiembrie  de Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil, să se sărbătorească Hramul liceului ,,Mihail Berezovschi".

    Hramul ca fenomen de cultură se înscrie ca o tradiție a ospitalităţii în spațiul nostru cultural.

    De-a lungul istoriei neamului nostru omenesc, sfântul Arhanghel Mihail este considerat îngerul dreptății, iar Arhanghelul Gavriil este arhanghelul bucuriei, chipul lui frumos, ființa lui duioasă şi blajină aducea întotdeauna veşti de bucurie. Ei sunt îngerii protectori şi ocrotitori a IPLTPA ,, Mihail Berezovschi ", pe ei î-i chemăm mereu în sprijinul nostru pentru a ne inspira la gânduri bune, gânduri frumoase, fapte mărețe.

Să ascultăm glasul lor...