Informatică, biologie, chimie

COMISIA METODICĂ INFORMATICĂ, BIOLOGIE ȘI CHIMIEDisciplina Informatică, are un rol important în formarea personalității elevilor, în achiziționarea și dezvoltarea atât a competențelor digitale propriu-zise, cât și a competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru integrarea într-o societate bazată pe cunoaștere.


Disciplina Biologie  este orientată spre a asigura formarea integră şi progresivă a personalităţii elevului prin motivarea acestuia pentru explorarea lumii vii, prin formarea abilităţilor sociale de relaţionare, prin tendinţa de a achiziţiona valori specifice domeniului: responsabilitate pentru propria stare de sănătate şi a celor din jur, angajare în activităţi de protecţie a mediului, aspecte ce implică elevul întru-un proces de sustenabilitate ecologică la diverse niveluri ale lumii vii.


Disciplina Chimie este o ştiinţă fundamentală a naturii și are un rol important în formarea la elevi a competenţelor necesare pentru explicarea lumii înconjurătoare, identificarea și rezolvarea problemelor, deducerea concluziilor bazate pe experiment, înţelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană.


În anul şcolar 2022 – 2023 în cadrul Comisiei metodice a profesorilor

de Biologie-Chimie-Informatică  activează:

3 profesori de biologie: L. Țurcan, R. Nedbaliuc, I. Știrbu;

4 profesori de chimie: E. Ralea, M. Munteanu, D.Teișanu, A. Melinte;

5 profesori de informatică: E. Guțu, L. Berestean, N. Bespalco, E. Podoleanu, L. Pascaluță

Tema de cercetare a Comisiei Metodice: 
Modalități de realizare a principiului interdisciplinarității în cadrul orelor de biologie, chimie și informatică.”
 

 Obiective:

 • Perfecţionarea și autoperfecționarea cadrelor didactice, îmbunătățirea stilului de muncă prin centrarea pe formarea de competenţe, asumarea responsabilităţii pentru calitatea demersului didactic şi sporirea exigenţelor în ceea ce priveşte pregătirea elevilor;
 • Identificarea şi aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic cunoştinţele prin programele de învăţământ;
 • Susţinerea şi promovarea elevilor cu reuşite deosebite la olimpiadele municipale, republicane şi internaţionale şi a altor activităţi cu caracter competitiv;
 •  Promovarea principiilor intra- și interdisciplinare în procesul activității didactice.
 • Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare și diversificarea modalităţilor de evaluare
 • Realizarea unor planificări adaptate mediului on-line și lucrul efectiv prin intermediul platformelor educaționale
 • N/o

  Nume, prenume cadru didactic

  Disciplina predată

  Grad didactic

  Titlu

   

  Berestean Larisa

  Informatica

  Unu

  Master în Științe ale Educației

   

  Bespalco Natalia

  Informatica

  Unu

  Master în Științe ale Educaței

   

  Guțu Ecaterina

  Informatica

  Unu

  Master în Informatică

   

  Melinte Ala

  Chimia

  Doi

  Master în Științe ale Educației

   

  Munteanu Mihaela

  Chimia

  -

  Master în Științe ale Educației

   

  Nedbaliuc Rodica

  Biologia

  Doi

  Master în Științe ale Naturii

   

  Păscăluță Liliana

  Informatica

  Doi

  Master în informatică

   

  Podoleanu Elena

  Informatica

  -

   

   

  Ralea Elena

  Chimia

  Doi

   

   

  Știrbu Indira

  Informatica

  Doi

   

   

  Teișanu Diana

  Chimia

   -

  Master în Științe ale Educației

   

  Țurcan Larisa

  Biologia

  Doi

   

 

http://liceu-mihailberezovschi.md/attached_files/2022/12/06//activ2021.png