Regulamentul intern

        Prezentul Regulament intern al IPLTPA ”Mihail Berezovschi” sectorul Ciocana (în continuare - Regulament) este un act juridic care stabileşte modul de încheiere, semnare şi încetare a contractului individual de muncă, asigurarea protecţiei şi securităţii în muncă,  drepturile şi obligaţiunile angajatorului şi salariatilor, modul de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, regulile privind disciplina muncii în unitate, stabilirea abaterilor disciplinare şi sancţiunile aplicabile, regimul de muncă şi de odihnă în unitate, modalităţile de aplicare a prevederilor dispoziţiilor legale sau contractuale specifice.

       Regulamentul este elaborat în baza prevederilor art.  198, 199 din Codul Muncii al Republicii Moldova, Codului Educației al Republicii Moldova, Convenţiei colective (nivel de ramură) şi Contractului Colectiv de Muncă, cu consultarea sindicatului din instituție. Regulamentul  stabileşte o serie de reguli, în principal disciplinare şi profesionale, aplicabile la locul de muncă. Regulamentul nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaţiei în vigoare.

    Prevederile regulamentului se răsfrâng asupra tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc şi de funcţia pe care o ocupă, precum şi asupra celor care activează pe bază de delegare sau detaşare.

 

Regulament intern