Tema de cercetare a Comisiei Metodice:  ,,Formarea și dezvoltarea competenţelor specifice ce vizează preformanțele elevilor din vizorul analitic al cadrului motivațional/stimulator din perspectiva şcolii prietenoase copilului.''

Obiective:

  • Valorificarea potențialul  în domeniul educaţiei şi învăţământului artistic de profil prin organizarea  și desfășurarea concursurilor.
  • Stimularea concurenței ca și procedeu deschis de perfecționare a abilităților în scopul valorificării și creării condițiilor benefice de promovare a proceselor cultural- artistice.
  • Asigurarea cadrului strategic pentru cooperare în educație și perfecționare, care ar accentua clar importanța competențelor  interpretative/scenice, incluzând conștientizarea culturală  și creativitatea.
  • Consolidarea forțelor în jurul acestor tipuri de activități ce ar permite creșterea motivației , sporirea interesului dar și asigurarea randamentului calității  în studierea disciplinelor de profil.

 

În cadrul Comisiei Metodice arte plastice activează:

Nr/ord

Numele, prenumele        cadrului didactic

Disciplina predată   

Gradul didactic  

1  

Rondarev-Iliinschi Liudmila

Educația plastică, Desen, Pictură, Compoziție

-

2

Bezeid Nadejda

Desenul, Pictura, Compoziția

I

3

Arcadie Ghețu

Desenul, Pictura, Compoziția

 

4

Beloconnaia Olesea

Desenul, Pictura, Compoziția, Istoria artelor

I

5

Parcalab Lucia

Desenul, Pictura, Compoziția

I

6

Lică Iuliana

Educația plastică, Desen, Pictură, Compoziție

-

7

Vartic-Sacacol Alexandra

Educația plastică, Desen, Pictură, Compoziție

-