Comisia Metodică de Fizică și Matematică: 

 

Tema de cercetare a Comisiei Metodice: 

,,Managementul implementării calitative a curriculei 2019. Managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal. Continuitate și racordare la curricula 2019”

 Obiective:

  • Continuarea implementării curriculumului modernizat axat pe formare de competenţe prin intermediul utilizării eficiente în cadrul demersului educaţional al metodelor activ-participative axate pe elevi, în scopul creşterii calităţii demersului educaţional la matematică și fizică;
  • Aplicarea strategiilor didactice în activitatea de predare –învățare - evaluare, punându-se accent pe formare de competențe;
  • Formarea continuă și promovarea profesorului receptiv la schimbările de calitate în contextul educației contemporane, prin eficientizarea procesului educațional spre dezvoltarea personalității elevului;
  • Motivarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru a participa la activități cu caracter competitiv.

În cadrul Comisiei Metodice activează:

Nr/ord

Numele, prenumele        cadrului didactic

Disciplina predată   

Gradul didactic  

1  

Moloșniuc Aliona

Matematica

I

2

Arvintii Lidia

Matematica

II

3

Cozovici Elena

Matematica

II

4

Larionova Tatiana 

Matematica

II

5

Veveriță Vasile

Matematica

II

6

Marga Elena

Matematica

II

7

Cimpoi Elena

Matematica

-

8

Schiba Svetlana

Fizica

II

9

Cenușă Ala

Fizica

I

10

Calugher Dorian

Fizica

-