Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi” ( în continuare Instituție) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţământ (numit în continuare Regulament).

Activitatea Instituţiei este reglementată prin Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei, tratatele internaţionale şi alte acte normative şi legislative generale şi speciale de referinţă în vigoare, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum şi în baza actelor elaborate de Organul local de specialitate în domeniul învăţământului al administraţiei publice locale de nivelul doi.


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI