Clase primare

Tema de cercetare a Comisiei Metodice:

Aspecte ale parteneriatului educațional: deschidere spre formare de competențe educative la elevii de vârstă școlară prin dezvoltarea interesului pentru lectură.
 

 Obiective:

  • Implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar;
  • Utilizarea strategiilor activ-participative în scopul asigurării unei lecții moderne;
  • Educarea unei generații capabile să cunoască, respecte și promoveze valorile spirituale, naționale și general-umane;
  • Dezvoltarea/ valorificarea competenţelor digitale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
  • Eficientizarea formării/ dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice;

În cadrul Comisiei Metodice activează:

Nr/ord

Numele, prenumele        cadrului didactic

Disciplina predată   

Gradul didactic  

Titlul

1  

Onofrei Nelea

Învățământ primar

unu

Licență în științe ale educației

2

Dumbravă Olesea

Învățământ primar

doi

Master în științe ale educației

3

Calițchii Elena

Învățământ primar

 

Master în științe ale educației

4

Vasilachi Lilia

Învățământ primar

doi

Master în științe ale educației

5

Rînja Cristina

Învățământ primar

doi

Master în științe ale naturii

6

Stași Olga

Învățământ primar

doi

Master în științe ale educației

7

Ghețu Rodica

Învățământ primar

superior

Licență în învățământ primar

8

Dociu Oxana

Învățământ primar

unu

Master în științe ale educației

9

Erhan Nina

Învățământ primar

 

Licență în științe ale educației

10

Cazac Tatiana

Învățământ primar

unu

Licență în învățământ primar

11

Crudu Galina

Învățământ primar

doi

Licență în filologie

12 

Ganea Victoria

Învățământ primar

unu

Licență în filologie

13

Lapușnean Aliona

Învățământ primar

unu

Licență în științe ale educației

14

Donea Aurica

Învățământ primar

doi

Licență în filologie

15

Cotelea Ecaterina

Învățământ primar

doi

Licență în filologie

16

Novicova Olga

Învățământ primar

 

Master în științe ale educației

17

Crăciunescu Elena

Învățământ primar

doi

Licență în matematică

18

Iosob Viorica

Învățământ primar

unu

Licență în științe ale educației

19

Rață Elena

Învățământ primar

 

Licență în științe ale educației

20

Popușoi Cristina

Învățământ primar

unu

Master în științe ale educației

21

Vrînceanu Mariana

Învățământ primar

doi

Master în științe ale educației

22

Plugari Rodica

Învățământ primar

 

Master în științe ale educației

23

Cojocaru Ana

Învățământ primar

doi

Licență în matematică

24

Apostol Irina

Învățământ primar

doi

Licență în învățământ primar

25

Bîrcă Maria

Învățământ primar

doi

Licență în științe ale educației

26

Ciumac Viorica

Învățământ primar

 

Licență în filologie