Activitatea bibliotecii

Activitatea bibliotecii în anul de studii 2023-2024

I.Obiective

 • Participarea bibliotecii la diferite acțiuni pentru dezvotarea intelectuală a elevilor;
 • Analiza practicilor de lectură în mediul elevilor și profesorilor, inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale;
 • Asigurarea cu manuale și materiale didactice;
 • Verificarea structurii colecțiilor de carte

II.Planificarea activității bibliotecii

Conținutul tematic

Gestionarea fondului:

Completarea fondului de carte:

 • Achiziționarea literaturii artistice
 • Primirea manualelor și literaturii didactice
 • Abonarea la reviste și ziare

 

Colectarea plăților pentru chiria manualelor (ciclul liceal).

 

Asigurarea elevilor și profesorilor cu manuale.

 

Completarea rafturilor cu literatură, verificarea aranjării conform CZU.

 

 Controlul tematic a utilizării și păstrării manualelor clasele II-XI.

 

Gestionarea fondului de manuale:

 • Acoperirea necesităților de manuale;
 • Completarea bazei de date referitor la fondul de manuale din liceu;
 • Perfectarea ofertelor cu Fondul special pentru manuale în anul de studii 2021/22;
 • Completarea formularelor ce țin de schema de închiriere a manualelor: K1,C1,MC,ET1,ETL.

 

Igienizarea bibliotecii

 

Controlul returnării literatrii împrumutate de la bibliotecă: informații, liste, discuții.

 

Relații cu beneficiarii:

Înregistrarea și reînregistrarea elevilor și profesorilor la bibliotecă, perfectarea fișelor de cititor.

 

Deservirea cititorilor.

 

Formarea la elevi a abilităților de utilizare a resurselor bibliotecii

( convorbiri, consultații la raft ).

 

Promovarea cărții și a lecturii:

Ezpoziții informative de achiziții recente; expoziții tematice.

Monitorizarea cu biblioteca-

Întâlnire cu clasele I-a

„Ziua Internațională a Cititului cu Voce Tare”

 

Disput-

Securitate pe internet

Tema:„Siguranța ta are prioritate”

 

„Un copil informat- un copil protejat” cl.1-4

 

Expoziții de carte:

 • Ziua cunoștințelor
 • Ziua Internațională a Muzicii
 • Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului
 • Ziua Internațională a Drepturilor Copilului
 • Hramul Liceului
 • Crăciunul
 • Ziua comemorării lui M.Eminecu
 • Ziua Internațională a Cititului cu Voce Tare
 • Grigorii Vieru
 •  Mihail Berezovschi - 165 ani de la naștre
 • Ion Creangă – sfătosul bunic din Humulești
 • Mărțișorul; Ziua Internațională a Femeii
 • Ziua Internațională a Păsărilor
 • Ziua Intrenațională a Cărții pentru Copii
 • Ziua Mondială a Cosmonauticii
 • Ziua Mondială a Bibliotecilor școlare
 • Ziua Victoriei și Ziua Europei
 • Ziua Internațională a Ocrotirii Copiilor

 

Informarea bibliografică, informațională și documentară:

 

Informații bibliografice în regim de cerere și ofertă.

 

Consultarea presei.

 

Management de bibliotecă:

Elaborarea planurilor de activitate, a informațiilor, a rapoartelor.

 

Cursuri de formare. Formarea continuă prin studiu individual al literaturii din domeniul biblioteconomiei.

 

Vizitarea librăriilor în scopul familiarizării cu noile ediții de carte.

 

Evidența zilnică și statistică în bibliotecă.