Anunț

   Instituția Publică  Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Mihail Berezovschi”  anunţă   primirea   elevilor   în  clasa  I-îi începând cu  01.04.2022  pe platforma on-line escoala.chisinau.md la următoarele profiluri:

 • artă plastică            30 locuri    - 1 clasă
 • teatrală                   30 locuri   - 1 clasă
 • coregrafie               30 locuri   - 1 clasă
 • muzical-coral         30 locuri   - 1 clasă
 • limbi străine           60 locuri   -  2 clase

Primirea cererilor de înmatriculare se va desfășura în două etape:

I etapă –01.04.2022- 10.06.2022 depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I din districtul școlar al instituției;

 1. 01.04.2022-10.06.2022 depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I cu profil din districtul școlar al instituției;
 2. 06-10.06.2022 organizarea probelor de aptitudini specifice profilului pentru copiii din districtul școlar respectiv și anunțarea rezultatelor;
 3. 14.06.2022 afișarea numărului de locuri vacante rămase libere după depunerea actelor , anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, după prima etapă.

 II etapă -  14.06.2022 - 29.08.2022 depunerea și completarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I din alte districte   pe locurile   rămase libere;

 1. 22-24.08.2022 organizarea probelor de aptitudini specifice pentru copiii din alte districte școlare pe locurile libere în clasele de profil și anunțarea rezultatelor.
 2. 30.08.2022 validarea cererilor și afișarea listei finale a înscrierii copiilor în clasa I validată prin ordinul directorului instituției.

Actele necesare pentru înmatriculare :

 • Cererea pe numele directorului ;
 • Copia certificatului de naştere a copilului;
 • Copia buletinului de identitate  a unuia din părinţi/ reprezentantului legal ;
 • Carnetul medical perfectată până la data înscrierii (formular nr.0.27/E, ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011 în original se prezintă la 01.09.2022;
 • 4 foto 3*4 (color);
 • Raport despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a  dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finelel grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a Comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.
 •  Mapă transparentă (folie);

 

INFORMAȚII UTILE:

Pentru înmatricularea în clasele cu profil arte copiii vor susține o probă la aptitudini specifice  profilului. Obligatoriu în instituție: forma şcolară  alb-negru clasic obligatoriu, coafură scurtă de elev (pentru băieți)

Intrarea la ore – 08.15, începutul orelor – 08.30

Notă: În ziua depunerii actelor prezența fcopilului este obligatorie (în baza Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I –îi , cap.IV, p.22, 9).

Ordinul cu privire la  înmatricularea elevilor  în clasa I-i, 2022-2023.

Districtul școlar al IPLTPA ”Mihail Berezovschi”, 2022-2023.

Vă aşteptăm!                                             Administraţia liceului