ANUNȚ!

Instituția Publică  Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Mihail Berezovschi”  anunţă   primirea   elevilor   în  clasa  I-îi  începând cu  01.04.2023   pe platforma on-line escoala.chisinau.md la următoarele profiluri:

 • artă plastică            30 locuri  - 1 clasă
 • teatrală                   30 locuri - 1 clasă
 • coregrafie               30 locuri   - 1 clasă
 • muzical-coral         30 locuri   - 1 clasă
 • profil general          90 locuri   -  3 clase

Primirea cererilor de înmatriculare se va desfășura în două etape:

I etapă –03.04.2022- 26.05.2023 depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I din  districtul școlar al instituției;

 1. 03.04.2023-26.05.2023 depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I cu profil din districtul școlar al instituției;
 2. 28.05.2023 organizarea probelor de aptitudini specifice profilului pentru copiii din districtul școlar respectiv;
 3. 30.05.2023 afișarea numărului de locuri vacante rămase libere după depunerea actelor, anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, după prima etapă.

 II etapă -  02.06.2023 - 16.06.2023 depunerea și completarea actelor de înscriere a copiilor  care vor împlini vârsta de 7 ani în  perioada 01.09-31.12.2023  din districtul școlar și copii din alte districte școlare pe locurile rămase libere;

 1. 17.06.2023 organizarea probelor de aptitudini specifice pentru copiii pe locurile rămase libere în clasele de profil.
 2. 19.06.2023 afișarea numărului de locuri vacante rămase libere după depunerea actelor, anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, după a doua etapă
 3. 30.08.2023 validarea cererilor și afișarea listei finale a înscrierii copiilor în clasa I validată prin ordinul directorului instituției.

Actele necesare pentru înmatriculare:

 • Cererea pe numele directorului;a
 • Copia certificatului de naştere a copilului;
 • Copia buletinului de identitate  a unuia din părinţi/ reprezentantului legal;
 • Carnetul medical perfectată până la data înscrierii (formular nr.0.27/E, ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011 în original;
 • 4 foto 3*4 (color);
 • Raport despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a  dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a Comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.
 •  Mapă transparentă (folie);

 

INFORMAȚII UTILE:

Pentru înmatricularea în clasele cu profil arte copiii vor susține o probă la aptitudini specifice  profilului. Informație suplimentară: forma şcolară  alb-negru clasic obligatoriu, coafură scurtă de elev (pentru băieți)

Intrarea la ore – 08.15, începutul orelor – 08.30

Notă: În ziua depunerii actelor prezența copilului este obligatorie (în baza Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I –îi , cap.IV, p.22, 9).

 

Vă aşteptăm!                                             Administraţia