Procesul de atestare pune în evidență profesionalismul, calitatea procesului educațional și integritatea cadrului didactic. Aceasta reprezintă o formă de instruire continuă, de aspirație și avansare în cariera didactică.

Obiectivele atestării cadrelor didactice:

• integrarea cadrului didactic în procesul de reformare şi modernizare a educaţiei prin contribuţii investigaţionale şi aplicative;

• promovarea schimbărilor calitative în sistemul educaţional, prin fundamentare psihopedagogică în aspect curricular conceptual;

• motivarea cadrelor didactice pentru creşterea nivelului profesional, asigurînd calitatea nivelului profesional, stimulînd autoperfecţionarea profesională în procesul complex de formare continuă şi de avansare în cariera didactică;

• creşterea nivelului profesional al cadrelor didactice, asigurînd calitatea sistemului educaţional în ansamblu;

• desemnarea domeniului de referinţă pentru formarea continuă complexă;

• asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanţei între calitatea muncii şi retribuirea acesteia.


„Tota vita schola est”

(„Toată viața este o școală”)

Jan Amos Comenius

Trăind într -o societate considerată una a cunoașterii, în care schimbările se perindă cu o dinamică accelerată, formarea continuă este una dintre modalitățile de dezvoltare personală și profesională. Or, în orice domeniu am activa, este necesar să cunoaștem noutățile, să aplicăm metodele inovative, să putem utiliza noile tehnologii, să ne sporim calitatea muncii.

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu un conținut științifico – didactic, psihopedagogic și social, proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului educațional. Reieșind din această afirmație, procesul de formare profesională continuă este necesar să fie reglementat prin programe de formare profesională, corelate cu actele normative și cu cerințele sociale.